ISO
fix/fax: 0217954163
email: office@csssecurity.ro

Societatea noastră a fost înfiinţată în anul 2012, sub denumirea de S.C. COMPANY SECURITY SEPTEMBER S.R.L. și este înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr.J40/210/2012, Cod de Identificare Fiscală RO29527883, licenţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Poliţiei de Ordine Publică conform legislaţiei în vigoare, pentru activităţi de pază, cu Licența numărul 2036/P/10.05.2012

S.C. COMPANY SECURITY SEPTEMBER S.R.L. este o Societate privată de securitate, având capital integral românesc, fiind înființată cu scopul de a aduce un suflu nou în ceea ce privește calitatea serviciilor în domeniul securității private din România.

S.C. COMPANY SECURITY SEPTEMBER S.R.L. are ca obiect principal de activitate, conform Actului Constitutiv şi Certificatului de Înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/210/11.01.2012, executarea serviciilor de:

      a) pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu ;
      b) pază a transporturilor de bunuri şi valori importante precum şi servicii de consultanţă în domeniu ;
      c) protecţie personală specializată, denumită gardă de corp precum şi servicii de consultanţă în domeniu;

S.C. COMPANY SECURITY SEPTEMBER S.R.L. îşi desfăşoară activitatea specifică aprobată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind societăţile comerciale, legislaţia muncii, Legea nr. 333/2003, modificată şi completată, Legea nr.295/2004, H.G. nr.130/2005, H.G. nr.935/2007, H.G. nr. 301/ 2012 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

S.C. COMPANY SECURITY SEPTEMBER S.R.L. este administrată, condusă și coordonată de către persoane cu experiență privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

S.C. COMPANY SECURITY SEPTEMBER S.R.L. este membră a Patronatului Societăţilor de Securitate.