ISO
fix/fax: 0217954163
email: office@csssecurity.ro

În contextul legislaţiei actuale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Societatea noastră oferă servicii de pază, protecţie, protocol, scopul principal fiind acela de a oferi clientului o gamă de servicii cât mai diversificată.

Pentru serviciile de pază tariful se stabilește în urma negocierii directe.

Tariful pentru agent de securitate neînarmat/armat va cuprinde toate cheltuielile suportate de Societatea noastră cu selectarea personalului, avizarea acestuia, echiparea şi dotarea cu mijloace specifice, antrenarea de profil, transportul la şi de la obiective, personal auxiliar pentru coordonare-control, taxe, impozite, salariu, fond de risc şi despăgubire, beneficiu, etc. şi exclude taxa pe valoare adăugată.

S.C. COMPANY SECURITY SEPTEMBER S.R.L vă asigură de profesionalism, corectitudine, promptitudine și loialitate deplină.

Patronatul Serviciilor de Securitate